Menu Close
FB Dating

ประเทศไทย กับ Facebook

ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เราน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยๆ ซึ่งคำนี้ไม่ห่างจากความเป็นเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเฟสบุค เพราะประเทศไทยสำคัญกับเฟสบุคติดเป็นอันดับต้นๆในโลก เรามาดูเหตุผลแต่ละข้อกันว่าทำไม #1 มีสัดส่วนจำนวนบัญชีเฟสบุคเทียบกับประชากรอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันอ้างอิงตัวเลขจาก Facebook…