Menu Close
เราเห็นโฆษณาเยอะขึ้น จริงหรือ?

เราเห็นโฆษณา FB เยอะขึ้นจริงหรือ?

น่าจะเป็นคำถามยอดฮิตเลยทีเดียวสำหรับปริมาณโฆษณาที่เราเห็นบน Facebook บางคนรู้สึกว่าเราเห็นโฆษณาบน FB บ่อยมาก ถี่มาก หรือเยอะมาก ซึ่ง Feedback ของผู้ใช้อย่างเราๆนั้น…